Klachtenregeling kinderopvang “Kleine Ark”

Kinderopvang Kleine Ark - WapenveldWij gaan er van uit dat opvoeden niet alleen thuis gebeurt, maar ook op school en in de kinderopvang. Een christelijke opvoeding start niet vanaf 4 jaar maar begint al bij de geboorte. Kinderopvang ‘Kleine Ark’ wil kinderen van ouders die voor een christelijke opvoeding kiezen, verschillende vormen van opvang aanbieden waarin deze lijn van thuis en school wordt voortgezet.

Kinderopvang “Kleine Ark” heet ook kinderen welkom uit niet-christelijke gezinnen of met een andere religie die zich thuis voelen op de opvang van kinderopvang “Kleine Ark”’ , mits zij zich ervan bewust zijn dat wij een christelijke opvang zijn en wij als dusdanig werken.

Kinderopvang “Kleine Ark” heeft een christelijke grondslag. Het valt niet mee om als ouders in deze tijd voor een christelijke opvoeding te kiezen voor je kind(eren).
Wij zijn er van overtuigd dat alle kinderen, hoe jong ze ook zijn, mogen weten dat Jezus van hen houdt. Wij hopen dat dit ertoe zal leiden dat het kind zoveel hoort en leert over Gods liefde voor alles wat leeft, dat er daarna een steeds groeiend verlangen zal zijn om daar meer over te horen en te leren.

Verder streeft kinderopvang “Kleine Ark” ernaar dat zij een veilige, hygiënische en verantwoorde opvang willen bieden. De behoeftes van het kind en de inbreng van de ouders staan centraal.

Heeft u ondanks onze duidelijke visie en verantwoordelijke aanpak toch een klacht over kinderopvang “Kleine Ark”, dan kunt u gebruik maken van de hiervoor bestemde klachtenregeling, middels onderstaand formulier.

Hieronder volgt ook de sociale kaart van kinderopvang “Kleine Ark”. Hierop bevinden zich de belangrijke telefoonnummers waar heen gebeld kan worden bij allerlei voorkomende incidenten, waarover u meer informatie wil ontvangen.

Download hier het formulier Klachtenregeling van kinderopvang “Kleine Ark”.

Download hier de sociale kaart kinderopvang “Kleine Ark”