Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.
De oudercommissie van kinderopvang “Kleine Ark” in Wapenveld heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum:
– Uitvoering kwaliteitsbeleid
– Pedagogisch beleidsplan
– Voedingsaangelegenheden
– Algemeen beleid op gebied van voeding
– Risico Inventarisatie, veiligheid en gezondheid
– Openingstijden
– Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
– Klachtenregeling
– Prijswijzigingen

Documenten
Document Oudercommissie kinderopvang “Kleine Ark”
Leden oudercommissie