Visie kinderopvang “Kleine Ark”

Kinderopvang Kleine Ark - WapenveldWij begrijpen als kinderopvang erg goed dat wij een verantwoordelijke functie hebben in het opgroeiproces van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk om een duidelijke visie neer te zetten over hoe wij kinderopvang zien. Wanneer onze visie aansluit bij die van u, zijn wij de juiste opvang voor uw kind.

Kinderopvang “Kleine Ark” is een kleinschalige kinderopvang met een christelijke identiteit. In een groep van maximaal 12 kinderen op de dagopvang, voelen zij zich thuis doordat geloof een belangrijke rol speelt. Denk hierbij aan bidden voor het eten, liederen leren en extra aandacht voor christelijke feestdagen.

De pedagogische visie van kinderopvang ‘Kleine Ark’ is gebaseerd op een aantal hoofdlijnen:
1. Er word gewerkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. De opvang is gericht op het individuele kind.
2. Ieder kind heeft het recht om zich in een eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekent onder andere dat kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen in aanvulling op de thuissituatie. Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en (pedagogisch) medewerker(s) over kinderen is daarom erg belangrijk.
3. Het is voor alle kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te stimuleren. Wij hebben een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Er wordt ingespeeld op de ontwikkeling van het kind en we stimuleren het kind
4. De, binnen de kinderopvang geldende, regels en richtlijnen zijn voor alle kinderen van toepassing.
5. Een kinderopvang kan nooit de thuissituatie vervangen, maar er wordt wel naar gestreefd om de kinderen zoveel mogelijk een thuisgevoel te geven.DSC02262
6. Er wordt gewerkt met een globale dagindeling, maar als we het gezellig hebben en nog niet helemaal klaar zijn met bijv. ons knutselwerkje dan eten we iets later. Bij mooi weer kan het ook gebeuren dat we lekker buiten gaan eten. Wij zullen regelmatig het park of een speeltuin bezoeken.
7. Voor de jongste kinderen houden we zoveel mogelijk het ritme aan wat zij van thuis gewend zijn. Wij zorgen in de middag dat de kinderen die moeten slapen hun bedje ingaan. Voor de oudere kinderen die niet meer slapen wordt er gezorgd dat ze wel even een rustmoment krijgen. Bijv. tekenen of kleuren of luisteren naar een verhaal.
8. Er wordt gewerkt vanuit duidelijkheid en heldere regels. Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Ondanks deze regels houdt opvoeden ook altijd in; ‘flexibel en met gezond verstand werken’.

Als u vragen heeft over onze visie of u wilt op onze visie reageren, dan kan dit via ons contactformulier.